Πολύτιμα Μέταλλα Τιμές / ουγκιά
Χρυσός: 1570.95 USD
Ασήμι: 18.06 USD
Πλατίνα: 1009.50 USD
Παλλάδιο: 2320.00 USD
Ρόδιο: 9985.01 USD
Αγοράστε ράβδους
Πληροφορίες

Προτεινόμενα Προϊόντα