Πολύτιμα Μέταλλα Τιμές / ουγκιά
Χρυσός: 1684.98 USD
Ασήμι: 17.38 USD
Πλατίνα: 832.50 USD
Παλλάδιο: 1966.00 USD
Ρόδιο: 8500.01 USD
Due to increased demand, please allow at least 28 days for the shipping / collection of orders.

Αποθήκευση ράβδων

Τοποθεσίες αποθήκευσης

Υπάρχει διαθέσιμος χώρος αποθήκευσης Ράβδων Χρυσού Offshore, Ασημιού, Λευκόχρυσου και Παλλάδιου στην Ελβετία. 

Χρεώσεις αποθήκευσης

Η αποθήκευση ράβδων προσφέρεται στους πελάτες μας δωρεάν για τον πρώτο χρόνο μετά την αγορά πολύτιμων μετάλλων μέσω  της Suisse Gold. Στην συνέχεια, η αποθήκευση ράβδων είναι διαθέσιμη με τα ακόλουθα ετήσια ποσά (με μηνιαία χρέωση): 

Χρυσός / Λευκόχρυσος / Παλλάδιο: 0.5%  (0.042% Ανά μήνα) της συνολικής αξίας της αγοράς που βρίσκεται σε αποθήκευση.

Ασήμι: 2% (0.166% Ανά μήνα) της συνολικής αξίας της αγοράς σε αποθήκευση. 

Οι χρεώσεις αποθήκευσης αυξάνονται σταδιακά από την 366η ημέρα κράτησης των αντικειμένων, σημείο στο οποίο η αποθήκευση χρεώνεται μηνιαίως και εκ των προτέρων. Η ελάχιστη μηνιαία χρέωση αποθήκευσης είναι €25 (ή αντίστοιχη ισοτιμία) για κάθε λογαριασμό αποθήκευσης /όνομα χρήστη ξεκινώντας από την 366η ημέρα.

Η αξία των μετάλλων που αποθηκεύονται υπολογίζεται από την μέση τιμή του προηγούμενου μήνα όπως εκδίδεται από την Ένωση Αγοράς Ράβδων του Λονδίνου (London Bullion Market Association - LBMA).

Κατανομή Ράβδων

Κατόπιν αιτήσεως, οι πελάτες μπορούν να λαμβάνουν τους σειριακούς αριθμούς των αγαθών όπου εφαρμόζεται χρέωση. Αυτή η χρέωση καλύπτει την ώρα του προσωπικού του θησαυροφυλακίου και τα έξοδα διαχείρισης για την αφαίρεση κάθε αντικειμένου από την αποθήκευση, την καταγραφή του σειριακού του αριθμού και την επανατοποθέτηση του. 

Για την αποθήκευση βγαίνει τιμολόγιο κάθε μήνα. Είναι πιθανό η τοποθέτηση χρημάτων στον λογαριασμό για την κάλυψη μελλοντικών χρεώσεων αποθήκευσης. 

Πώληση ράβδων / Παράδοση από την αποθήκευση

Οι πελάτες μπορούν να παρακολουθούν, να πουλάνε ή να ζητούν την αποστολή της περιουσίας τους σε οποιαδήποτε στιγμή μέσω της ενότητας 'Το θησαυροφυλάκιο μου' του σάιτ μας όταν κάποιος συνδέεται στον λογαριασμό του.

Αν ένας πελάτης επιλέξει την παράδοση αντικειμένων τα οποία αποθηκεύονται, θα λάβει ένα τιμολόγιο μέσω email για τα έξοδα αποστολής. Με την απόδειξη πληρωμής, τα εμπορεύματα θα στέλνονται στον πελάτη. Η αποστολή μιας ράβδου είναι διαθέσιμη για επιλογή χώρας και μπορεί να μην μπορεί να γίνει σε όλες τις τοποθεσίες. Σημειώστε ότι ισχύουν οι στάνταρ χρεώσεις μας αποστολής.

Αν ένας πελάτης επιλέξει να πουλήσει μερικά ή όλα τα περιουσιακά του στοιχεία, τα χρήματα θα πιστωθούν στον λογαριασμό του πελάτη της Suisse Gold στο επιλεγμένο νόμισμα εντός 14 εργάσιμων ημερών. Για ράβδους που αποθηκεύονται σε εμάς, προσφέρουμε το ελάχιστο 90% της αντίστοιχης τρέχουσας τιμής της αγοράς (συμπεριλαμβανομένων των χρεώσεων για των μετακινήσεων του θησαυροφυλακίου). Οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν να αφήσουν χρήματα στον λογαριασμό τους για μελλοντικές αγορές ή μπορούν να ζητήσουν ένα τραπεζικό έμβασμα σε μια τρίτη τράπεζα ή οικονομικό ίδρυμα. Τα τραπεζικά εμβάσματα σε τράπεζες ή οικονομικά ιδρύματα τρίτων θα γίνονται εντός 14 ημερών από την ημερομηνία της αίτησης. Για λόγους ασφαλείας, το μέγιστο ποσό που μπορεί να γίνει ανάληψη από λογαριασμό της Suisse Gold είναι 50.000 Ελβετικά Φράγκα ή ανάλογη ισοτιμία για κάθε ημερολογιακό μήνα.

Αν επιθυμείτε επιπλέον υπηρεσίες, παρακαλώ ελέγξτε το πίνακα χρεώσεων θησαυροφυλακίου.