Πολύτιμα Μέταλλα Τιμές / ουγκιά
Χρυσός: 1710.51 USD
Ασήμι: 17.21 USD
Πλατίνα: 880.00 USD
Παλλάδιο: 1987.50 USD
Ρόδιο: 8700.01 USD
Due to increased demand, please allow at least 28 days for the shipping / collection of orders.

Χρυσός τιμές σήμερα ανά ουγγιά & Χρυσός διάγραμμα ιστορικό

Για να είναι εύκολο για τους πελάτες μας να ακολουθήσουν την τρέχουσα Χρυσός τιμή, προσφέρουμε δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για τις ζωντανές Χρυσός τιμές σήμερα και την ιστορική τιμή Χρυσός ανά ουγγιά. Οι τιμές Χρυσός μπορεί να εμφανίζονται σε γραμμάρ

Τιμές αγοράς (24 ώρες): 28/05/2020 00:01:02

Χρυσός Τωρινές τιμές Χρυσός Τιμή σήμερα Αλλαγή τιμής
Χρυσός τιμή ανά γραμμάριο 54.99 USD 0.06 USD (-0.12%)
Χρυσός τιμή ανά ουγγιά 1,710.59 USD 1.98 USD (-0.12%)
Χρυσός τιμή ανά χιλιόγραμμο 54,994.19 USD 63.68 USD (-0.12%)
Χρυσός τιμή ανά 1g 333 18.31 USD 0.02 USD (-0.12%)
Χρυσός τιμή ανά 1g 585 32.17 USD 0.04 USD (-0.12%)
Χρυσός τιμή ανά 1g 750 41.25 USD 0.05 USD (-0.12%)

28/05/2020 00:01:02


Χρυσός Τιμή στο USD Τιμή
USD 1/4oz 7.78 g 427.85
USD 1/2oz 15.55 g 855.16
USD 1oz 31.10 g 1,710.32
USD 2oz 62.20 g 3,420.64
USD 5oz 155.51 g 8,552.15
USD 10oz 311.04 g 17,105.39
USD 12oz 373.24 g 20,526.03
USD 20oz 622.07 g 34,210.23
USD 25oz 777.59 g 42,762.93
USD 1.0 g 54.99
USD 2.0 g 109.99
USD 5.0 g 274.97
USD 10.0 g 549.94
USD 20.0 g 1,099.88
USD 25.0 g 1,374.85
USD 50.0 g 2,749.71
USD 100.0 g 5,499.42
USD 200.0 g 10,998.84
USD 250.0 g 13,748.55
USD 500.0 g 27,497.09
USD 1kg 54,994.19
USD 2kg 109,988.37
USD 5kg 274,970.94
Χρυσός Τιμή στο EUR Τιμή
EUR 1/4oz 7.78 g 388.71
EUR 1/2oz 15.55 g 776.92
EUR 1oz 31.10 g 1,553.85
EUR 2oz 62.20 g 3,107.69
EUR 5oz 155.51 g 7,769.73
EUR 10oz 311.04 g 15,540.47
EUR 12oz 373.24 g 18,648.16
EUR 20oz 622.07 g 31,080.43
EUR 25oz 777.59 g 38,850.67
EUR 1.0 g 49.96
EUR 2.0 g 99.93
EUR 5.0 g 249.81
EUR 10.0 g 499.63
EUR 20.0 g 999.26
EUR 25.0 g 1,249.07
EUR 50.0 g 2,498.15
EUR 100.0 g 4,996.29
EUR 200.0 g 9,992.58
EUR 250.0 g 12,490.73
EUR 500.0 g 24,981.46
EUR 1kg 49,962.92
EUR 2kg 99,925.84
EUR 5kg 249,814.60
Χρυσός Τιμή στο GBP Τιμή
GBP 1/4oz 7.78 g 348.91
GBP 1/2oz 15.55 g 697.37
GBP 1oz 31.10 g 1,394.73
GBP 2oz 62.20 g 2,789.47
GBP 5oz 155.51 g 6,974.11
GBP 10oz 311.04 g 13,949.12
GBP 12oz 373.24 g 16,738.59
GBP 20oz 622.07 g 27,897.80
GBP 25oz 777.59 g 34,872.36
GBP 1.0 g 44.85
GBP 2.0 g 89.69
GBP 5.0 g 224.23
GBP 10.0 g 448.47
GBP 20.0 g 896.93
GBP 25.0 g 1,121.17
GBP 50.0 g 2,242.34
GBP 100.0 g 4,484.67
GBP 200.0 g 8,969.34
GBP 250.0 g 11,211.68
GBP 500.0 g 22,423.36
GBP 1kg 44,846.72
GBP 2kg 89,693.43
GBP 5kg 224,233.59
Χρυσός Τιμή στο CHF Τιμή
CHF 1/4oz 7.78 g 414.21
CHF 1/2oz 15.55 g 827.88
CHF 1oz 31.10 g 1,655.76
CHF 2oz 62.20 g 3,311.52
CHF 5oz 155.51 g 8,279.33
CHF 10oz 311.04 g 16,559.73
CHF 12oz 373.24 g 19,871.25
CHF 20oz 622.07 g 33,118.93
CHF 25oz 777.59 g 41,398.79
CHF 1.0 g 53.24
CHF 2.0 g 106.48
CHF 5.0 g 266.20
CHF 10.0 g 532.40
CHF 20.0 g 1,064.80
CHF 25.0 g 1,331.00
CHF 50.0 g 2,661.99
CHF 100.0 g 5,323.99
CHF 200.0 g 10,647.97
CHF 250.0 g 13,309.97
CHF 500.0 g 26,619.94
CHF 1kg 53,239.87
CHF 2kg 106,479.74
CHF 5kg 266,199.36